Nyleverans av balkärra BK1002

2019-08-05

Ännu en Bala kärra i Linköpingsområdet. Denna gång en BK1002,förstärkt för en maxlast på 13 ton. Standard 10 ton.
En kund som kan känna sig säker på vägen med säkrad last. Jag tackar för affären och önskar lycka till!