Nyleverans av balkärra 1302

2017-07-21

Leverans av ny BK1302 till Magnus Sundström Öjeby gård.
Tack för affären och lycka till!