Demoturne med balkärra BK1302

2018-07-29

Just nu rullar våran BK1302 med lastsäkring som demo runt om i Vikingstad
trakten.Ta tillfället att testa framtidens melodi med lastsäkring på just din gård.
Slipp osäkerheten i trafik med dåligt säkrad last. Vid färdig lastning av bal tar
det bara några sekunder så är lasten säkrad! En välinvesterad detalj för din och
andras säkerhet. Ring för bokning på 0708162905