Behandlingsbås levererat till Sturefors

2019-02-01

Behandlingsbåset Göran plus två grindar med kalvsluss från Bala Agri levererat till Sturefors Godsförvaltning AB.
Tack Markus för förtroendet och lycka till med en förenklad djurhantering.