Avslutade affärer

2021-06-09

Claas Avero 240 till Halmstad

Claas Lexion Östergötland

JD 1640 inom Östergötland

JD press Dalarna

Cultus Örebro

Tive 4012 Skåne

NZ 8.1 inom Östergötland

Sladdar Norge

Etc